แม้จะมีการแบ่งแยกทางการเมือง แต่ชาวอเมริกันได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากกว่าพันล้านในปี 2016

แม้จะมีการแบ่งแยกทางการเมือง แต่ชาวอเมริกันได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากกว่าพันล้านในปี 2016

เงินอาจไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้ แต่ประชาชนต่างชื่นชมยินดีกับรายงานล่าสุดที่ระบุว่าชาวอเมริกันบริจาคเงิน 390 พันล้านดอลลาร์เพื่อการกุศลในปี 2559 เพิ่มขึ้น 4% จาก 379.89 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558รายละเอียดในสิ่งพิมพ์Giving USA 2017: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2016นี้เป็นเพียงครั้งที่หกในช่วงสี่ทศวรรษ

ที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงการปรับปรุงในด้านการกุศลทั้งเก้าส่วน

ศาสนา; การศึกษา; บริการมนุษย์ ให้กับมูลนิธิ; สุขภาพ; สาธารณประโยชน์ ศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ กิจการระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่เกี่ยวข้อง :  California Sun ผลิตไฟฟ้าได้มากจนราคาไฟฟ้าติดลบในบรรดาบุคคล องค์กร การบริจาคอสังหาริมทรัพย์ และมูลนิธิ พบว่าชาวอเมริกันแต่ละคนมีการปรับปรุงมากที่สุดโดยการบริจาค 4% มากกว่าปีที่แล้ว บริษัทและมูลนิธิต่างๆ ก็

ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ในขณะที่การบริจาคอสังหาริมทรัพย์ลดลงเล็กน้อย

“รายงานนี้บอกเราว่าชาวอเมริกันยังคงใจกว้างในปี 2559 แม้ว่าจะเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองคั่นไว้” แอ็กกี้ สวีนีย์ประธานมูลนิธิ Give USA กล่าว “เราเห็นการเติบโตในทุกภาคส่วนสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นของการทำบุญและแรงจูงใจที่หลากหลายของผู้บริจาค”Amir Pasic, Ph.D., Eugene R. Tempel คณบดีของ Lilly Family School of Philanthropy กล่าวว่า “การให้บุคคล

แต่ละคนยังคงมีบทบาทที่โดดเด่นในการทำบุญ

ของชาวอเมริกันในปีที่มีการเลือกตั้งที่ปั่นป่วนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประชานิยมที่ฟื้นคืนชีพทั่วโลก” “ในบริบทนี้ การไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการให้นั้นอาจจะน่าทึ่ง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่เราต้องเข้าใจการตัดสินใจที่หลากหลายของบุคคลและส่วนรวมที่ประกอบด้วยบันทึกการบริจาคระดับชาติของเรา”นักวิจัยได้พัฒนาสีแสงอาทิตย์ที่สามารถดูดซับไอน้ำและแยกออกเป็นไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดที่สุด

สีประกอบด้วยสารประกอบที่พัฒนาขึ้นใหม่

ซึ่งทำหน้าที่เหมือนซิลิกาเจล ซึ่งใช้ในซองเพื่อดูดซับความชื้นและเก็บอาหาร ยาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สดและแห้งแต่แตกต่างจากซิลิกาเจล วัสดุใหม่ โมลิบดีนัม-ซัลไฟด์สังเคราะห์ ยังทำหน้าที่เป็นสารกึ่งตัวนำและเร่งการแยกอะตอมของน้ำให้เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน

ที่เกี่ยวข้อง :  California Sun ผลิตไฟฟ้าได้มากจนราคาไฟฟ้าติดลบ

Credit : สล็อตเว็บตรง